Jyväskylän kesäyliopisto

B. Valokuvauksen perusteet 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Kimmo Lehtonen, Esko Varesvuo ja Mikko Auerniitty
Aika
16.2.2018 - 14.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
19.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.2.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
140,00 €

Opintojakso sisältyy avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävään valokuvauksen perusopintokokonaisuuteen, mutta vastaavat tiedot omaava voi hakea aiemmalla suorituksellaan jaksolle korvaavuutta. Korvaavuus haetaan LY:n avoimesta yliopistosta verkkosivulta löytyvällä lomakkeella ja hakemus osoitetaan Lapin yliopiston Avoimeen yliopistoon Merija Timoselle.

Tavoitteet 
Opiskelija saa perustiedot ja -taidot valokuvauksen tekniikasta, ilmaisukeinoista.

Sisältö
Perehtyminen pääasiassa digitaalisen valokuvauksen tekniikkaan ja ilmaisuun harjoitustehtävien avulla sekä valokuvan käyttömuotoihin perehtyen. Lisäksi digitaalista kuvankäsittelyä.

Suoritustapa Luentoja, ohjattuja harjoitustöitä ja kritiikit 36 t sekä itsenäistä työskentelyä.

Opetus: 16.-17.2., 2.-3.3., 16.-17.3. ja 14.4.2018 perjantaisin 17-20.15  ja lauantaisin klo 10-15.15 . 

Opettajat: FT Kimmo Lehtonen, valokuvaaja Esko Varesvuo ja TaM Mikko Auerniitty

Kurssin oppimateriaali:
Hedgecoe, John: Valokuvaajan suuri tietokirja, 1995
Perälä, Rae: Digifotokoulu, 2004
Punkari, P.: Digifotokoulu, 2005
Saraste, L.: Valokuva – Tradition ja toden välissä, 1996
Salo, M.: Imageware Kuvajournalismi mediafuusiossa, 2000

Kurssin ohjelma:
pe 16.2. klo 17-20.15
Lehtonen: Johdatus valokuvailmaisun historiaan
Taustamateriaali: Kukkonen, Hinkka, Vuorenmaa, Valokuvan taide, ja Saraste, tradition ja toden välissä.
la 17.2. klo 10-15.15
Lehtonen: Mediakuvan murrokset 2000 -luvulla
Taustamateriaali: Salo, Kuvajournalismi mediafuusiossa ja Salo, Imageware

pe 2.3. klo 17-20.15
Varesvuo: Digitaalisen valokuvauksen perusteet
Taustamateriaali: Pylkkö, Mikko:Valokuvauksen perusteet, 2017 ja kouluttajan jakama materiaali.
la 3.3. klo 10-15.15
Varesvuo: Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet; Lightroom
Taustamateriaali: Karhulahti, Mika: Photoshop Lightroom perusopas, 2015. Potka, Pekka: Photoshop Lightroom 6/CC valokuvaajille, 2015

pe 16.3. klo 17-20.15
Auerniitty: Digitaalisen valokuvauksen perusteen, työpaja
Valo, aika, tila, harjoituksia ja itsenäisen kuvaustehtävän anto
la 17.3. klo 10-15.15
Auerniitty: Digitaalisen valokuvauksen perusteen, työpaja  kuvaustehtävän materiaalin viimeistelyä ja digitaalisen arkistoinnin perusteet.

la 14.4. klo 10-15.16 Katselmus ja kritiikki

Tehtävän vastaanottaminen ja palaute
Opiskelija määrittelee itselleen kurssiin liittyen kuvaustehtävän, jonka tulee käsittää 8 – 14 kuvan kokonaisuuden ja projektin aiheen, tavoitteet ja onnistumisen arvioivan kirjallisen osuuden (maksimissaan 5 sivua). Kontaktiopetuskerran 17.3. jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus työstää ja viimeistellä kurssin kuvailmaisutehtävä itsenäisesti. Tehtävän palautetaan 3.4. mennessä sähköisesti kaikille kurssin opettajille.
Arviointi kirjallisena palautteena kultakin opettajalta erikseen. La 14.4. kuvakatselmus- ja kritiikipäivä. Katselmus voidaan toteuttaa yhteistyössä Luovan valokuvauksen keskuksen kanssa, jolloin tilausuus on osin avoin yleisölle.
 

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen opintojakson suorittavilta peritään kesäyliopiston kurssimaksu 140 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 70 euroa) ja LY:n avoimen yliopiston jaksokohtainen opintomaksu 8,70 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.