Jyväskylän kesäyliopisto

B. Valokuvauksen perusteet 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
2.10.2017 - 22.10.2017
Ilmoittautuminen alkaa
28.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opetus siirtyy keväälle 2018. Opetuksen aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

 

Opintojakso sisältyy avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävään opintokokonaisuuteen, mutta vastaavat tiedot omaava voi hakea aiemmalla suorituksellaan jaksolle korvaavuutta. Korvaavuus haetaan LY:n avoimesta yliopistosta verkkosivlta löytyvällä lomakkeella ja hakemus osoitetaan Merija Timoselle.

Tavoitteet 
Opiskelija saa perustiedot ja -taidot valokuvauksen tekniikasta, ilmaisukeinoista.

Sisältö
Perehtyminen pääasiassa digitaalisen valokuvauksen tekniikkaan ja ilmaisuun harjoitustehtävien avulla sekä valokuvan käyttömuotoihin perehtyen. Lisäksi digitaalista kuvankäsittelyä.

Suoritustapa Luentoja, ohjattuja harjoitustöitä ja kritiikit 36 t sekä itsenäistä työskentelyä.

Opetus kevät 2018

Opettajat: FT Kimmo Lehtonen, valokuvaaja Esko Varesvuo ja TaM Mikko Auerniitty

Kurssin ohjelma: (pe 16.30-20.30 ja la 10-16.30)
Lehtonen: Johdatus valokuvailmaisun historiaan
Taustamateriaali: Kukkonen, Hinkka, Vuorenmaa, Valokuvan taide, ja Saraste, tradition ja toden välissä.
Lehtonen: Mediakuvan murrokset 2000 -luvulla
Taustamateriaali: Salo, Kuvajournalismi mediafuusiossa ja Salo, Imageware

Varesvuo: Digitaalisen valokuvauksen perusteet
Taustamateriaali: Pylkkö, Mikko:Valokuvauksen perusteet, 2017 ja kouluttajan jakama materiaali.

Varesvuo: Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet; Lightroom
Taustamateriaali: Karhulahti, Mika: Photoshop Lightroom perusopas, 2015. Potka, Pekka: Photoshop Lightroom 6/CC valokuvaajille, 2015

Auerniitty: Digitaalisen valokuvauksen perusteen, työpaja
Valo, aika, tila, harjoituksia ja itsenäisen kuvaustehtävän anto

Auerniitty: Digitaalisen valokuvauksen perusteen, työpaja  kuvaustehtävän materiaalin viimeistelyä ja digitaalisen arkistoinnin perusteet.

Tehtävän vastaanottaminen ja palaute
Opiskelija määrittelee itselleen kurssiin liittyen kuvaustehtävän, jonka tulee käsittää 8 – 14 kuvan kokonaisuuden ja projektin aiheen, tavoitteet ja onnistumisen arvioivan kirjallisen osuuden (maksimissaan 5 sivua). Kontaktiopetuskerran jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus työstää ja viimeistellä kurssin kuvailmaisutehtävä itsenäisesti. Tehtävän palautetaan sähköisesti kaikille kurssin opettajille.
Arviointi kirjallisena palautteena kultakin opettajalta erikseen.
 

Kurssin oppimateriaali:
Hedgecoe, John: Valokuvaajan suuri tietokirja, 1995
Perälä, Rae: Digifotokoulu, 2004
Punkari, P.: Digifotokoulu, 2005
Saraste, L.: Valokuva – Tradition ja toden välissä, 1996
Salo, M.: Imageware Kuvajournalismi mediafuusiossa, 2000

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kurssimaksu 140 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 70 euroa) ja LY:n avoimen yliopiston jaksokohtainen opintomaksu 8,70 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.