Jyväskylän kesäyliopisto

Rahoituksen perusteet 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
KTT Jukka Ilomäki
Aika
27.10.2017 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
10.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

OPINNOT ON PERUTTU

 

Opintojakso on Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun rahoituksen teemakokonaisuuden opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot arvonmääritysmenetelmistä, johdannaisten perusominaisuuksista ja yrityksen lyhyen aikavälin rahoitussuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden roolin taloudessa ja pääoman tuottovaatimukseen muodostumisen periaatteet.

Sisältö:
Opintojakson aihealueet ovat: Rahoituksen lähteet ja rahoitusmarkkinat; Investointilaskelmat ja arvonmääritys; Tuotto ja riski; Yrityksen rahoitusrakenne ja pääoman kustannuksen muodostuminen; Johdannaisinstrumentit; Käyttöpääoman hallinta.

Toteutustavat: Luento-opetus 20 t ja tentti.

Opetus: 27.-28.10. ja 10.-11.11.2017 pe klo 17-20.30 ja la 9-14.30.

Opettaja:  KTT Jukka Ilomäki

 Kirjallisuus/Oppimateriaali:

1. Knüpfer - Puttonen: Moderni rahoitus, WSOYpro, 4. painos, 2009 tai uudempi.

TAI

Brealey, Myers & Allen, Principles of  Corporate Finance, McGraw-Hill, 9. painos 2008 tai uudempi.

2. Niskanen - Niskanen : Yritysrahoitus, Edita, 5. painos, 2007 tai uudempi.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. e-aineisto: luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Tentti: ma 20.11., 18.12., 15.1. klo 16-20. Ilmoittautuminen kesäyliopiston verkkosivulla viikkoa ennen tenttiä.

Arviointi: Numerolla 1-5.

Opintomaksut yhteenäs 220 euron. Opintomaksuun sisältyy Tampereen yliopiston avoimen yliopiston 55 euron jaksokohtainen rekisteröintimaksu. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittatuminen viimeistään 16.10.

Näytä kaikki kurssit.