Jyväskylän kesäyliopisto

F. Tuotekehitys 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
25.4.2018 - 7.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
27.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.4.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
40,00 €

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä
Sisältö:
Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Suoritustapa   Luennot 20h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti), avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua) ja verkkotutorointi.  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Opetus 25.4.-7.6.2018. Aloitus- ja päätösluennot. Aloitus- ja päätöluennot voi seurata  reaaliaikaisesti AC:n välityksellä tai myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu
Verkkotentti (ajankohdat ilm. myöhemmin)                          

Tentin painotus arvosanassa on 60%. Arviointiasteikko: 1-5 ja hylätty

Opettaja Tkt Kai Hänninen

Kirjallisuus
Ulrich, K. & Eppinger, S. (2008) Product Design and Development. McGraw-Hill. 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

Näytä kaikki kurssit.