Jyväskylän kesäyliopisto

E. Prosessi ja laatujohtaminen 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
28.2.2018 - 30.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
27.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.2.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
40,00 €

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö: Prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, henkilöstön rooli organisaation prosessien toiminnassa ja laatuasioissa, prosessi- ja laatujohtamisen käytännön toteutus.

Suoritustapa  Aloitus- ja päätös/yhteenvetoluennot, muut luennot 10 luentoa (a`2h/Optima), joista kustakin laaditaan kooste: reflektio sisällöstä ja esimerkki menetelmän soveltamisesta, 10 viikkotehtävää sekä verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet Optimassa.

Arviointi: 1-5 ja hylätty

Opetus Aloitus- ja päätösluennot. Aloitus- ja päätösluennot voi seurata reaaliaikaisesti AC:n välityksellä tai myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Orientaatio, prosessien ja laadun johtaminen eri toiminta-ympäristöissä
 Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit

 Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen
 Kumppanuudet, resurssit, design for quality
 Suorituskyvyn mittaus
 Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen II, Lean osana laatu- ja prosessijohtamista
Ihmiset osana prosessi- ja laatujohtamista
Laatu- ja prosessijohtamisen käytännön toteutus/yhteenveto

Opettajat: DI Osmo Kauppila. Tutorointi: Miia Ala-Louko 
Luennot: 28.2.-30.4.2018

Kirjallisuus
John Oakland (2014) Total quality management and operational excellence : text with cases, (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.
Arviointi: 1-5 ja hylätty

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

Näytä kaikki kurssit.