Jyväskylän kesäyliopisto

C. Projektinhallinnan peruskurssi 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
25.10.2017 - 7.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
27.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
 Kurssin suoritettuaan opiskelija
pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö:
Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonne
Erilaisia toteutusmalleja
Projektin elinkaari
Projektin myynti ja markkinointi
Projektin tavoitteiden hallinta
Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
Projektin kustannusten hallinta
Projektin sidosryhmien hallinta
Projektin riskien hallinta
Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
Erityyppisten projektien ominaisuudet ja johtaminen
Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
Erilaisten (agile, ..) projektien hallinta
Projektit liiketoimintana

Suoritustapa Luennot (8 x 2 h), harjoituskirjan tehtävät, kaksi itsenäisesti tehtävää isompaa harjoitustyötä sekä reflektioessee ja avoin verkkotentti. Verkkotentissä on oman materiaalin käyttö sallittua.
Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa)
Opetus 25.10.- 7.12.2017 

Aloitus ja päätösluennot (reaaliaikaisesti AC:n välityksellä tai myöhemmin tallenteelta).

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 
Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus)

Tentti  Kotitentti, joka palautetaan Optimaan sovittuun ajankohtaan mennessä. Tarkemmat ohjeet  Optimassa.
Tentin arviointi: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)
Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Opettaja:  Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen

Kirjallisuus 

Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa:
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

Näytä kaikki kurssit.