Jyväskylän kesäyliopisto

B. Tuotantotalouden peruskurssi 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
30.8.2017 - 20.10.2017
Ilmoittautuminen alkaa
27.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.8.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:  
Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä
Sisältö:
Johdanto tuotantotalouteen: Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä
Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset
Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus
Suoritustapa  Aloitus- ja päätösluennot, 8 viikkotehtävää  ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Optimassa.
Arviointi: 1-5 ja hylätty
Opetus  30.8.- 20.10.2017 (aloitus/lopetusluennot reaaliaikaisesti, verkkovälitteisesti tai tallenteina)

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
Ennustaminen, Kustannuslaskenta
Investointitoiminta, Kestävä kehitys
Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 JIT & Lean, Kunnossapito


Opettaja TkT Jukka Majava
Tutorointi: sovitaan opintojen alkaessa


Kirjallisuus
Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40euroa.

 

Näytä kaikki kurssit.