Jyväskylän kesäyliopisto

H. Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
17.1.2018 - 13.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Kulttuurisia kohtaamisia tarkastellaan uuden ajan alun, modernin orientalismin ja 1900-luvun populaarikulttuurin konteksteissa.

Sisältö:
Kulttuurisia kohtaamisia tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisten historiaan

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Vastuuhenkilö: Sakari Ollitervo

Arviointi: Numerolla 0-5

Tentittävä kirjallisuus:
Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset – kohtaamisia 1896–1953.

Tenttipäivät 17.1, 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6. 2018

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.