Jyväskylän kesäyliopisto

G. Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
17.1.2018 - 13.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii analysoimaan etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen sekä nationalismin ja rasismin merkitystä monikulttuurisissa yhteiskunnissa ja globalisoituvassa maailmassa. Tavoitteena on myös ymmärtää, miten sukupuoleen liittyvät jaottelut yhdistyvät käsityksiin etnisyydestä ja rodusta sekä mitä seurauksia tällä on yhteiskunnallisille prosesseille.

Sisältö:
Kurssin sisällöt käsittelevät monikulttuurista nuorisoa, politiikkaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa, pohjoismaista näkökulmaa kolonialismin historiaan, sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia debatteja sekä turvapaikkapolitiikkaa.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely ja kirjatentti. 

Oppimateriaalit:

Keskinen, Tuori, Irni &Mulinari 2009: Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region.
Puuronen 2011: Rasistinen Suomi.

Arviointi: Numerolla 0-5

Tenttipäivät 17.1, 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6. 2018 klo 18-21

Vastuuhenkilöt: Saara Pellander ja Minna Seikkula

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.