Jyväskylän kesäyliopisto

F. Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
8.1.2018 - 31.5.2018
6 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uskonnon merkityksen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän tuntee nykypäivän Suomen monikulttuurisen ja moniuskontoisen kentän pääpiirteet. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja maahanmuuton suhdetta suomalaisessa kulttuurissa.

Sisältö:
Opintojaksossa saadaan kokonaiskuva tämän päivän uskontotilanteessa Suomessa ja keskitytään lisääntyvän monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin.

Opintojakson suoritustapa:
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä, joka palautetaan 31.5. mennessä.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki

Oppimateriaalit:
1. Gerd Baumann 1999: Multicultural Riddle. Rethinking national, ethnic, and religious identities.
2. Tuomas Martikainen 2013: Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland.

Arviointi: Numerolla 0-5

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.