Jyväskylän kesäyliopisto

E. Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op, voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Tuutor KT Susanne Sakko
Aika
2.1.2018 - 30.4.2018
6 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
30,00 €

Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op (ennakkotietoa)
 
Lisätietoja: Kurssin voi suorittaa erikseen.

Opintojakso soveltuu erityisesti terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Se sopii myös alan opiskelijoille. Turun yliopistossa opintojakso on osa Asklepios ohjelman: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus (20 op) opintoja. Opintojakson sisältyy Turun yliopiston Monikulttuurisuus perusopintoihin (25 op).  Opintojakso hyväksytään Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin.

Vastuuhenkilöt:  
Kliininen opettaja Jaana Franck ja LL Valentina Oroza. Jakson tuutorina toimii KT Susanna Sakko.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.
 
Sisältö:
Tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden, oppimispäiväkirjan ja tuutoritapaamisten avulla  monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.
Opintoihin sisältyy kolme verkkoon tallennettua luentoa:
Kulttuurinen kompetenssi terveydenhuollon koulutuksessa
Valentina Oroza: Onko kulttuurieroilla merkitystä terveydenhuollon kohtaamisissa?
Jenny Paananen: Vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla
 
Opetusmenetelmät: Verkkoon tallennetut luennot 6  t. Opintoryhmätapaamiset 6 t (2x3 t). Itsenäinen työskentely. Opintoryhmän tapaamisten ajankohdat sovitaan aloitusjakson tapaamisissa.

Opiskelun tukena toimii Moodle-verkkoympästö, jonne opiskelija saa käyttäjätunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä. Rymätapaamisiin liittyvää oheistusta löytyy Moodlesta. Ryhmätapaamisissä perehdytään suoritusmuotona olevan esseen kirjoittamisohjeisiin, käydään dialogia luentojen pohjalta muodostetuista kysymyksistä. Opiskelija perehtyy verkkoluentoihin ennen opintoryhmätapaamista.

 Vaadittavat opintosuoritukset:
Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätapaamisiin (kevät 2018). Ryhmätapaamisten ajakohdat tarkentuvat myöhemmin.
Essee (palautetaan toukokuussa 2018)
 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty


Kirjallisuus/Oppimateriaali
Pakollinen kirjallisuus:
Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006): Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3(10): e294.
Biehl, João (2004): Life of the mind: The interface of psychopharmaceuticals, domestic economies, and social abandonment. American Ethnologist, 31: 475–496.
sekä myöhemmin ilmoitettava valinnainen kirjallisuus

Opintomaksut sisältyvät monikulttuurisuus opintokokonaisuuden (25 op) hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Ilmoittautuminen kurssille viimeistään kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua.

Näytä kaikki kurssit.