Jyväskylän kesäyliopisto

D. Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Tuutor KT Susanne Sakko
Aika
30.11.-0001 - 30.11.-0001
8 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja -palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

Suoritustapa: Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia, Moodelssa olevat tehtävät, oppimispäiväkirja ja tentti. Opintoryhmän tapaamisten ajankohdat sovitaan aloitusjakson tapaamisissa.

Opettaja: luennot Prof. Merja Anis, opintoryhmän tuutor KT Susanne Sakko 

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti.

Arviointi: Numerolla 0-5

Arviointiperusteet: Verkkomateriaali ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Oppimateriaalit:
Tentitään kaksi teosta seuraavista:
1. Huttunen, Laura 2002: Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa
2. Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
3. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) 2005:Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
4. Peltola, Marja 2014: Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.

Tentti: ke 14.3., 11.4., 16.5. klo 17-20

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 50 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.