Jyväskylän kesäyliopisto

C. Siirtolaisuus 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Tuutor KT Susanne Sakko
Aika
30.11.-0001 - 30.11.-0001
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista

Sisältö:
1. Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat,
2. Siirtolaisuus globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä,
3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia,
4. Ulkomaalaisten maahanmuuton ja pakolaisuuden historia Suomessa ja
5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (Suomessa)

Suoritustapa: Työskentelyä opintoryhmässä 8 tuntia, Moodelssa olevat tehtävät, oppimispäiväkirja ja tentti.

Opettaja: luennot Dos. Ismo Söderling, opintoryhmätapaamiset tuutor Susanne Sakko. Opintoryhmän tapaamisten ajankohdat sovitaan aloitusjakson tapaamisissa.

Vaadittavat opintosuoritukset: Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus ohjeiden mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet: Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali:
1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat.
2. Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.
3. Artikkeli: “Theories of International Migration: A Review and Appraisal” by Douglas S. Massey et.al. (2011): https://cis.uchicago.edu/outreach/summerinstitute/2011/documents/sti2011-parks-theories_of_international_migration.pdf

Tentti: ke 13.12., 17.1., 14.2. klo 17-20

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 50 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.