Jyväskylän kesäyliopisto

B. Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Tuutor KT Susanne Sakko
Aika
28.9.2017 - 17.1.2018
8 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
9.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö ja tavoite:
Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin luento-osuuden jälkeen opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan ja teoreettiset näkökulmat. Itsenäisesti tehdyn pienimuotoisen harjoitustyön ja pienryhmätyöskentelyn jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Suoritustapa: Työskentely opintoryhmässä 8 tuntia, Moodelssa olevat tehtävät, oppimispäiväkirja ja tentti.

Luennoitsija: PhD Johanna Leinonen. Opintoryhmän tuutor KF Susanne Sakko.

Ajankohta: Opintoryhmän ensimmäinen tapaaminen to 28.9. klo 18-19.30, ti 24.10. ja 7.11. klo 17-19.15  

Arviointi ja arviointiperusteet: Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali:
1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
JA
2. Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives.  Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Tenttipäivät: ke 15.11. , ke 13.12., ke 17.1. klo 17-20

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 60 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.