Jyväskylän kesäyliopisto

A. MONIKULTTUURISUUDEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op, lv.2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Tuutor KT Susanne Sakko
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti ja ne toteutetaan monimuoto-opintoina.
 

Opintojen kuvaus

Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esimerkiksi opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on:
- antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
- perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin
- perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
- tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä yksilö- ja ryhmätöinä laadittavien harjoitustehtävien ja esseiden tekeminen. Joillakin jaksoilla suorituspa on kirjatentti. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan yhden lukuvuoden aikana. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot ja Moodle). Opinnoissa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä, jossa on mm. teemoja avaavia verkkovideoita ja opintojaksoihin liittyviä luentoja sekä keskustelualueet. Itsenäistä opiskelua tuetaan tuutorin vetämällä opintoryhmätyöskentelyllä, johon osallistumista suositellaan. Opintoryhmään osallistuminen ei ole kuitenkaan pakollista. 

Opintojen tuutorina toimii KT Susanna Sakko.

Verkkovälitteinen opintoja koskeva info pidetään to 28.9.2017 klo 17.15-18. Tuutorryhmän ensimmäinen tapaaminen infon jälkeen klo 18-19.30.

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op

Pakolliset opinnot 16 op:

  • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (opintoryhmä)
  • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (opintoryhmä)
  • Siirtolaisuus 5 op (opintoryhmä)

Lisäksi suoritetaan valinnaisia opintojaksoja vähintään 9 op. Yksittäisten jaksojen ottaminen ei edellytä pakollisia opintoja. Kaikki valinnaiset jaksot on mahdollista suorittaa itsenäisesti joko kirjatentillä, tehtävällä tai verkkokurssilla (suoritustapa merkitty kunkin opintojakson kohdalle). Opintoryhmätyöskentelyä järjestetään pakollisten jakosojen lisäksi valinnaisiin jaksoihin Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op kevällä 2018. Valinnaiset opinnot on mahdollista koota seuraavista opinnoista:

  • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op (opintoryhmä)
  • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
  • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
  • Monikulttuurisuuden juuret 3 op
  • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

Opintomaksut
Opintomaksu yhteensä 450 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 350 euroa). Opintomaksu maksetaan kahdessa osassa: kesäyliopiston opintomaksu 200 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 100 euroa) maksetaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä JA Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 250 euroa maksetaan TY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelija saa ohjeet TY:n avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten.

Opinnoista on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä jaksoja. Kesäyliopiston opintomaksu on 30 euroa/opintojakso ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu 10 e /op.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.9. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi.

Näytä kaikki kurssit.