Jyväskylän kesäyliopisto

H. Ruokakulttuuri 2 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
FT Irma Nykänen
Aika
26.9.2017 - 5.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
8.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:
Opintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria monipuolistavat uudet suuntaukset.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ruokakäyttäytymiseen, tunnistaa ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietää perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta.

Oppimateriaali:
1. Hyvää Suomesta – Suomalainen ruoka. https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/miksi-valita-suomalaista
Mitä on suomalainen ruoka? Ruoan puhtaus on tietoinen valinta,
Suomalainen ruoka tulee läheltä, Suomalainen ruoka vauhdittaa talouden rattaita, Kunnon suomalainen ruokavalio hellii terveyttä, Suomalainen ruokakulttuuri kukoistaa, Kuka meidät ruokkii tiukan paikan tullen.
2. Ruokatieto - Ruokakulttuuri. https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri
Kehitysvaiheet, Alueelliset piirteet, Nykypäivän ruoka-arki, Nykypäivän ruokajuhla, Uudet tuulet, Ruoka kautta aikojen.
3. Kontro J ym. Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä  suomalisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä (Luvut 1 ja 3-5) http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu15.pdf  
4. Varjonen J. & Peltoniemi A. Kodin ulkopuolella ruokailu osana ruokailutottumusten muutosta 1990-2010. Kuluttaja

Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti

Arvostelu: 0-5

Opettaja: FT Irma Nykänen

Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana: 26.9., 21.11., 6.2., 10.4. ja 5.6.. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

 

Näytä kaikki kurssit.