Jyväskylän kesäyliopisto

G. Ravintofysiologia 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Dosentti Jaakko Mursu
Aika
9.4.2018 - 4.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
3.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:
Ravinnonoton säätely. Energiaravintoaineiden, vitamiinien ja hivenaineiden aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Suoliston mikrobiston merkitys. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden aineenvaihdunnan ja vaikutukset elimistössä.

Oppimateriaali:
Verkossa ilmoitettu materiaali sekä Soveltuvin osin(ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.


Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

Ajankohta: 9.4.-4.6.2018


Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu

 

Näytä kaikki kurssit.