Jyväskylän kesäyliopisto

F. Ravitsemus ja liikunta 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Dosentti Jaakko Mursu
Aika
4.1.2018 - 1.3.2018
Ilmoittautuminen alkaa
3.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:
Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen laihdutuksessa ja painonhallinnassa.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti

Ajankohta: 4.1.-1.3.2018

Arvostelu: 0-5

Opettaja: Dos. Jaakko Mursu

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.  Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin perusopintoihin kuuluneen opintojakson Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op yli viisi vuotta sitten, ei sitä hyväksytä enää perusopintoihin vaan opintojakso tulee suorittaa uudelleen (pätee myös korvaavuuksia haettaessa eli yli viisi vuotta vanhalla suorituksella ei korvaavuutta myönnetä).


 

 

Näytä kaikki kurssit.