Jyväskylän kesäyliopisto

E. Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Maria Mukkala
Aika
30.10.2017 - 23.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
3.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:
Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen sairauksien hoidossa.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely

Ajankohta: 30.10.-31.12.2017 ja 19.2.-23.4.2018

Arvostelu: 0-5

Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen

Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

 

Näytä kaikki kurssit.