Jyväskylän kesäyliopisto

D. Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen
Aika
23.10.2017 - 5.6.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa. 

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, esseeja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.

Ajankohta 23.10.-15.12.2017
 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen


 

Näytä kaikki kurssit.