Jyväskylän kesäyliopisto

B. Ravitsemustieteen perusteet 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Minna Matikainen
Aika
22.9.2017 - 28.10.2017
30 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
5.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa Luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti.

Opetus  22.-23.9. ja 29.-30.9.2017 pe 16.30-20, la 9-14 ja harjoitukset pe 13.10. klo 16.30-20  ja 27.-28.10.2017 pe 16-19 ja la 9-14.

Tentti ma 20.11., 18.12., 15.1. klo 16-18 

Opettaja  TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Minna Matikainen

Kirjallisuus  
1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014.

 http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/images/vrn/2014/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
 3. Lisäksi luentomateriaalit

 

Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston kurssimaksu 180 € (JY:n perustutkinto-opiskelijat 90 €). Kesäyliopiston opintomaksun lisäksi tulee maksaa UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 30 €. Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.
 

Ilmoittautuminen viimeistään 18.9.

 

 

Näytä kaikki kurssit.