Jyväskylän kesäyliopisto

A. RAVITSEMUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op, lv. 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
20.9.2017 - 31.8.2018
Ilmoittautuminen alkaa
3.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Ravitsemustieteen opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintoja.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin,erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan. Aineopinnoissa puolestaan perehdytään tarkemmin elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä terveys- ja ravitsemuspsykologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Oppiaine kuuluu UEF:n terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Ravitsemustieteen perusteet -kurssia lukuunopintojen opintojen tukena on Moodle verkko-oppimisympäristö, mistä löytyy opintomateriaalia, tehtäviä ja ohjeita opiskeluun sekä verkkokeskustelualueet.

Ravitsemustieteen opintoja koskeva info pidetään ke 20.9. klo 16.30-18. Info pidetää verkkovälitteisesti. Infossa johdatellaan ravitsemustieteen opintohin, tutustutaan verkko-oppimisympäristöön sekä yliopisto-opetukseen.Infon pitää suunnittelija Marja-Liisa Niemi.  
Reaaliaikaisesti pidettävään infoon osallistuvia pyydämme ilmoittautumaan sähköpostitse kesayo@jyu.fi viimeistään 18.9. Info tallennetaan Moodleen.

 

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op AY7021700

Ravitsemustieteen perusteet (3 op) - AY7021701
Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä (3 op) - AY7021702
Elintarvikkeet ruokavaliossa (5 op) - AY7021703
Ravitsemus ja ruokavaliot (5 op) - AY7021704
Ravitsemus ja liikunta (3 op) - AY7021503
Ravintofysiologia (4 op) - AY4460201
Ruokakulttuuri (2 op) - AY7021706

Opintomaksu yhteensä 400 €
Kesäyliopiston opintomaksu 180 euroa  ja UEF:n opintomaksu on 220 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijan opintomaksu yhteensä 310 €
Kesäyliopiston opintomaksu JY:n perustutkinto-opiskelijat 90 euroa ja UEF:n opintomaksu on 220 euroa maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Kesäyliopiston opintomaksun maksettuasi saat (ILPA) ohjeet rekisteröitymiseen UEF:n avoimen opiskelijaksi. Huomaathan, että ilmoittautuminen ILPA -järjestelmässä on sitova ja UEF:n opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhdessä erässä. 

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja Ravitsemustieteen perusteet kurssille viimeistään 18.9. Yksittäisille verkkojaksoille ilmoittautuminen suoraa UEF:n Avoimeen yliopistoon.  

 

Näytä kaikki kurssit.