Jyväskylän kesäyliopisto

B. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
8.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
7.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
0,00 €

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun Lähiopetus (21 t ) Opintoryhmäkokoontumiset Jyväskylän kesäyliopistossa viikoilla 2-9.

Arviointi 0-5

Kirjallisuus

  1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
  2. The Thing from the Future -peli
  3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto, opintoryhmän tutor Seija Kiiskilä

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen opintojakson suorittavien opintomaksut ovat yhteensä 160 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 105 euroa). Opintomaksu koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 110 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 55 euroa) ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa. Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi.

Opintojen alkamisen varmistuttua opiskelijat saavat ohjeet ilmoittautumisesta Turun yliopiston Avoimeen yliopistoon Nettiopsu-palvelussa, missä yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja hän pääsee kirjautumaan TY:n palveluihin (moodle, kirjasto ym.) ja saa opintojen suoritusoikeuden. Yksittäisen jakson opinto-oikeus on voimassa opintojen järjestämisen ajan.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.1.

Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.