Jyväskylän kesäyliopisto

H. Portfolio 1 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Tuomas Hallivuo ja Rita Vargas
Aika
4.5.2018 - 4.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
17.11.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tavoite
Portfoliokurssi on osa kuvataiteen perusopintoja.
Sisältö
Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.
Toteutus ja työmuodot
Luento 2 h ja kritiikkitilaisuus 5 h, itsenäinen työskentely 20 h

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennolle ja kritiikkitilaisuuteen, portfolion tekeminen.
Opettajat Kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen ja kuvataiteen lehtori Antti Lokka
Ajankohta  Ensimmäisen lähiopetuskerran yhteydessä  27.1.2017 klo 15-17 ohjausta (2 h). Kritiikkitilaisuus pe 4.5.2018 klo 16-20.30
Arviointi
5-1/hylätty
Opintomaksu: 100 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 50 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

Lisätietoja: Suoritetaan viimeisenä kurssina. Kurssin suoritus vähintään arvosanalla hyvä (3) antaa opinto-oikeuden kuvataiteen aineopintoihin.

Näytä kaikki kurssit.