Jyväskylän kesäyliopisto

E. Maalaus 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Pertti Karjalainen, Antti Lokka ja Marjo Autio-Hiltunen
Aika
5.6.2017 - 25.11.2017
Ilmoittautuminen alkaa
8.12.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.4.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi
- käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen
- valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja
Sisältö
Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin. Maalaus osana tilaa, installaatiota.
Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset
Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät
Opettajat Kuvataiteilija Pertti Karjalainen, kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen ja kuvataiteen lehtori Antti Lokka 
Ajankohta 
Kesä:
ma-to 5.-8.6.2017  klo 9.15-14.30

18.-19.8.2017 pe 17-20.15 ja la klo 9.15-14.45
Syksy:
10.-11.11. ja 24.-25.11.2017 pe klo 17-19.30 ja la klo 9.30-13.15

Arviointi
hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

Näytä kaikki kurssit.