Jyväskylän kesäyliopisto

D. Havaintopiirustus 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Pertti Karjalainen, Antti Lokka ja Marjo Autio-Hiltunen
Aika
12.5.2017 - 28.10.2017
Ilmoittautuminen alkaa
8.12.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.4.2017
Ilmoittautuminen on päättynytTavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen
- tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa
- esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa
- käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä
Sisältö
Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.
Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt luokkatilassa ja luokan ulkopuolella 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.
Opettajat Kuvataiteen lehtori Antti Lokka, kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen ja kuvataiteilija Pertti Karjalainen
Opetus 
Kevät: 12.-13.5., 19.-20.5. 2017 pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9-15.15.
Syksy: 6.-7.10. ja 27.-28.10.2017 pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9-15.15.

Arviointi
Hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

 

Näytä kaikki kurssit.