Jyväskylän kesäyliopisto

C. Värioppi 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Pertti Karjalainen
Aika
3.3.2017 - 22.4.2017
Ilmoittautuminen alkaa
8.12.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.2.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- väriopin peruskäsitteet
- soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa
- käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia
Sisältö
Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana.
Toteutus ja työmuodot
Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.
Opettaja Kuvataiteilija Pertti Karjalainen
Ajankohta 3.-4.3., 17.-18.3., 31.3.-1.4., ja 21.-22.4.2017 pe 16.15-20.30 ja la 9.15-15.
Oheiskirjallisuus
Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991.
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007.
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyvät, 2003.
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996.
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004.
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989.
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

Näytä kaikki kurssit.