Jyväskylän kesäyliopisto

B. Kuvan rakentamisen perusteet 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Antti Lokka, Marjo Autio-Hiltunen, Anna Ruth ja Rune Snellman
Aika
27.1.2017 - 30.9.2017
Ilmoittautuminen alkaa
8.12.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.1.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä keskeisiä kuvan rakentamisen käsitteitä
- tarkastella niiden avulla teoksia
- soveltaa käsitteitä ja kuvan rakentamisen keinoja harjoitustöissään
Sisältö
Tutustuminen luentojen ja harjoitustehtävien avulla erilaisiin kuvan rakentamis-, sommittelu- ja kuvauskeinoihin sekä niiden soveltamista käytäntöön.
Toteutus ja työmuodot
Luennot 20 h, harjoitukset ja kritiikki 24 h, itsenäinen työskentely 64 h.
Opetus:
Kevät:
27.1. 2017  Opintojen info, portfoliotyöskentelyn ohjeistus klo 15-17, aloitusluento klo 17-20.15.
3.-4.2.2017 pe klo 17-20.15 ja la klo 9.30-14.15
Syksy:
1.-2.9., 15.-16.9. ja 29.-30.9.2017 pe 17-20.15 ja la 9.15-14.45  HUOM! opetuksen ajankohtaan on tullut muutos.

Opettajat Kuvataiteen lehtori Antti Lokka, kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen, valokuvataiteilija Rune Snellman ja kuvataiteilija Anna Ruth
Arviointi
hyväksytty/hylätty
Opintomaksu:  Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

Näytä kaikki kurssit.