Jyväskylän kesäyliopisto

G. YMPÄRISTÖOIKEUDEN PERUSOPINNOT 25 op, kevät 2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
12.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintojen opetussuunitelma ja opintojen aikataulut selviävät syyslukukauden alkupuolella. Opinnot alkavat vuoden 2018 alussa. 

 

Ympäristöoikeus

Oppiaine kuuluu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden opintoihin (Yhteiskunta- ja kaippatieteellinen tiedekunta). Ympäristöoikeus oppiaineen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristöoikeudesta oikeudenalana.

Ympäristöalan työmarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Alalla arvostetaan monipuolista koulutusta ja edellytetään useiden eri alojen osaamista. Ympäristöoikeuden opinnot antavat valmiuksia itsenäisesti hyödyntää ja käyttää oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa. Opinnot on suunniteltu työelämän käytännön vaatimuksia ajatellen. Ympäristöoikeuden opinnot harjaannuttavat käyttämään ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia lähteitä ja perustelemaan kannanotot oikeudellisesti. Tavoitteena on, että ympäristöoikeuden opintojen jälkeen opiskelijalla olisi hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen argumentaatioon ja omaehtoiseen, kriittiseen oikeuslähteiden hyödyntämiseen työelämässä eteen tulevia ongelmia ratkaistaessa.  

Ympäristöoikeuden opinnoista järjestetään perusopinnot. Opinnot on tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Perusopinnot soveltuvat myös sivuaineeksi mm. bio- ja ympäristötieteitä opiskeleville.

Syksyllä 2017 opinnoista järjestetään verkkovälitteinen info, joka tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Info taltioidaan ja on kuunneltavissa koko lukuvuoden ajan.

Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op (AY5311704 verkkokurssin suoritustapa ja ajankohta vahvistetaan syyslukukaudelle 2017)
5311705 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
5311706 Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
5311708 Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op
Opintojakso Ympäristöoikeuden yleiset opit suoritetaan perusopintojen viimeisenä jaksona.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustavaksi opetussuunnitelmaan on vahvistettu kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen (sama suoritustapa kuin tutkinto-opiskelijoilla). Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opinnoissa käytetään AducateMoodle-oppimisympäristöä, jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Ympäristöoikeuden perusteet-opintojakson luennoilla on läsnäolovelvoite. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana 4.

Opintosuoritukset kirjataan Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin WebOodiin. Kirjallisuustentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vrk ennen tenttiä JA myös kesäyliopiston verkkosivulla.

Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Ilmoittautuminen tehdään ensin Jyväskylän kesäyliopistoon ja sen jälkeen Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimeen yliopistoon. Kesäyliopistoon tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Ilmoittautuminen sitova. ks. perumisehdot.  Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautunut saa tarkemmat rekisteröitysmisohjeet  UEF:n avoimeen yliopistoon. Huomaathan, että ilmoittautuminen ilmoittautumispalvelussa (ILPA) on sitova ja UEF:n opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksua ei palauteta.

Opintomaksu muodostuu kahdesta osasta; kesäyliopiston maksusta ja UEF:n maksusta. Opintoihin ilmoittautunut opiskelija maksaa siis kaksi laskua; yhden osan kesäyliopistolle ja toisen osan UEF:lle. JY:n perustutkinto-opiskelija saa alennuksen kesäyliopiston opintomaksusta.

1) Kesäyliopiston maksu:  ilm. myöhemmin

2) UEF:n avoimen maksut: opintokokonaisuuden opintomaksu 70 euroa. Lisäksi Ympäristöoikeuden perusteet -jakson momu.maksu 50 euroa (Huom! JY:n perustutkinto-opiskelijat eivät saa UEF:n maksuista alennusta). 

Opintomaksut yhteensä ilm. myöhemmin

Yksittäisten opintojaksojen suorittajien maksut: 
Yksittäisiä jaksoja suoritettaessa UEF avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa /opintopiste, kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksun on merkitty kunkin opintojaksokuvauksen kohdalle.

Opinto-oikeuden voimassaoloaika

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa aloituslukukaudesta lukien kolme lukukautta, yksittäisen opintojakson kaksi lukukautta (keväällä 2018 opintokokonaisuuden aloittaneilla opinto-oikeus on voimassa 31.7.2019 saakka).

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

.

 

 

Näytä kaikki kurssit.