Jyväskylän kesäyliopisto

H. YMPÄRISTÖOIKEUDEN PERUSOPINNOT 25 op, kevät 2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Useita oepttajia
Aika
15.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
18.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
0,00 €

 

Ympäristöoikeus oppiaine kuuluu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden opintoihin (Yhteiskunta- ja kaippatieteellinen tiedekunta). Oppiaineen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristöoikeudesta oikeudenalana.

Ympäristöalan työmarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Alalla arvostetaan monipuolista koulutusta ja edellytetään useiden eri alojen osaamista. Ympäristöoikeuden opinnot antavat valmiuksia itsenäisesti hyödyntää ja käyttää oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa. Opinnot on suunniteltu työelämän käytännön vaatimuksia ajatellen. Ympäristöoikeuden opinnot harjaannuttavat käyttämään ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia lähteitä ja perustelemaan kannanotot oikeudellisesti. Tavoitteena on, että ympäristöoikeuden opintojen jälkeen opiskelijalla olisi hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen argumentaatioon ja omaehtoiseen, kriittiseen oikeuslähteiden hyödyntämiseen työelämässä eteen tulevia ongelmia ratkaistaessa.  

Ympäristöoikeuden opinnoista järjestetään perusopinnot. Opinnot on tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Perusopinnot soveltuvat myös sivuaineeksi mm. bio- ja ympäristötieteitä opiskeleville. Kesäyliopisto ei järjestä opetusta, mutta suurimman osan opintojen luennoista voi seurata tallenteelta. OPINNOT VOI SUORITTAA JYVÄSKYLÄSSÄ.

Edeltävinä opintoina suositellaan Oikeustieteen ABC (2 op) -kurssia. Ilmoittaudu tälle kurssille erikseen opintojakson kohdalla. Opintojakson voi suorittaa opintokokonaisuuden osana 1.1.2018 alkaen.

Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op
AY5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311705 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
5311706 Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
5311708 Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op

Opintojakso Ympäristöoikeuden yleiset opit suoritetaan perusopintojen viimeisenä jaksona.

Ympäristöoikeuden luentojen ja muun opetuksen tavoitteena on harjaannuttaa oikeudelliseen tiedonhankintaan ja perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen. Ympäristöoikeuden luentoihin sisältyy yleensä omatoimisia tiedonhankinnan harjoituksia kotitehtävien muodossa ja tehtävien raportointia opettajan ohjeiden mukaisesti. Osasta ympäristöoikeuden luentoja opiskelijat laativat opettajan ohjeiden mukaan oppimispäiväkirjan. Luentoja voi seurata (esim. nauhoitteilta), vaikka oppimispäiväkirjaa ei tekisikään. Erityisesti pääaineopiskelijoiden kannalta osallistuminen luennoille, seminaareihin, työpajoihin, lukupiireihin, vapaaehtoisiin ekskursioihin ja oppiaineen järjestämiin ajankohtaispäiviin on opintomenestyksen ja tulevan ammattitaidon kannalta olennaista, eikä opintojen suorittamista kovin laajasti pelkkinä kirjallisuustentteinä suositella.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustavaksi opetussuunnitelmaan on vahvistettu kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen (sama suoritustapa kuin tutkinto-opiskelijoilla). Avoimessa yliopistossa opiskelevat voivat osallistua perusopetuksen opetukseen Joensuussa ja Kuopiossa tai seurata luennot jälkikäteen tallenteelta. Syys- ja kevätlukukauden opetuksen aikataulut löytyvät näiltä verkkosivuilta opintojakson kohdalta, WebOodista ja AducateMoodlesta. Opinnot suoritetaan tietyn aikataulun mukaisesti. Syksyn 2018 aikataulut vahvistetaan kesällä 2018.

Opinnoissa käytetään AducateMoodle-oppimisympäristöä, jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti UEF:n käyttäjätunnuksilla. AducateMoodlesta löytyvät jaksokuvaukset, aikataulut ja linkit UefMoodlen puolelle. Sieltä pääset seuraamaan luentonauhoitteita (jaksoihin ympäristönsuojeluoikeus, luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus, ympäristöoikeuden yleiset opit).Taltioinnit löytyvät kunkin jakson omista kurssiympäristöistä (uefmoodle). Luentotallenteet on käytettävissä sen lukuvuoden ajan, jolloin opetussuunnitelmat ovat voimassa. Ilmoittautuminen luento-opetukseen kannattaa tehdä Weboodissa, vaikka ei osallistuisikaan reaaliaikaisesti pidettävään opetukseen. Opettaja voi laittaa massaviestiä opetukseen ilmoittautuneille ja ilmoittautumisesi varmistaa, että olet viestinnässä mukana.

Opintojaksokohtaisia vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana 4. Opintosuoritukset kirjataan Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin WebOodiin. Kirjallisuustentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vrk ennen tenttiä JA myös kesäyliopiston verkkosivulla.  Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala mikäli aikoo suorittaa tentin Jyväskylässä.


Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Ilmoittautuminen tehdään ensin Jyväskylän kesäyliopistoon ja sen jälkeen Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimeen yliopistoon. Kesäyliopistoon tulee ilmoittautua viimeistään 21.12. Ilmoittautuminen on sitova ks. perumisehdot.  Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa tarkemmat rekisteröitysmisohjeet  UEF:n avoimeen yliopistoon. Huomaathan, että ilmoittautuminen ilmoittautumispalvelussa (ILPA) on sitova ja UEF:n opintomaksut suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opintomaksuja ei palauteta.

 

Opintomaksut yhteensä 350 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 235 euroa). Lisäksi vapaaehtoinen Oikeustieteen ABC-kurssi 50 euroa/25 euroa/tentti. Opintomaksu muodostuu kahdesta osasta: opiskelija maksaa siis kaksi laskua; yhden osan kesäyliopistolle ja toisen osan UEF:lle. JY:n perustutkinto-opiskelija saa alennuksen vain kesäyliopiston opintomaksusta.

1) Kesäyliopiston opintomaksut yhteensä 230 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 115 euroa)

Lisäksi vapaaehtoisen Oikeustieteen ABC -jakson tenttimaksu 50 euroa/tentti (JY:n perustutkinto-opiskelija 25 euroa/tentti). OPINTOMAKSUT LASKUTETAAN KURSSEITTAIN TENTTIIN OSALLISTUMISEN JÄLKEEN. 

2) UEF:n avoimen yliopiston maksut: opintokokonaisuuden opintomaksu 70 euroa. Lisäksi Ympäristöoikeuden perusteet -jakson momu-maksu 50 euroa. Vapaaehtoinen Oikeustieteen ABC-kurssi on opintokokonaisuuteen osallistuvalle maksuton.

Yksittäisten opintojaksojen suorittajien maksut: 
Yksittäisiä jaksoja suoritettaessa UEF avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa /opintopiste, kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksun on merkitty kunkin opintojaksokuvauksen kohdalle.

Opinto-oikeuden voimassaoloaika

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa aloituslukukaudesta lukien kolme lukukautta, yksittäisen opintojakson kaksi lukukautta (keväällä 2018 opintokokonaisuuden aloittaneilla opinto-oikeus on voimassa 31.7.2019 saakka).

Ilmoittautuminen viimeistään 21.12.

.

 

 

Näytä kaikki kurssit.