Jyväskylän kesäyliopisto

F. Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
3.7.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee ympäristöoikeuden keskeiset peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet sekä tuntee ympäristöoikeuden oikeuslähdeopilliset erityispiirteet ja perusoikeuksien merkityksen oikeudenalalla. Opiskelija pystyy tuottamaan oikeustieteiden laitoksen kirjoitusohjeiden mukaisen lyhyen oikeustieteellisen kirjoitelman.

Sisältö:
Ympäristöoikeuden yleiset opit, ympäristöoikeuden kansainväliset ja EU-oikeudelliset kytkennät sekä ympäristöoikeuden kannalta keskeiset perusoikeussäännökset.

Opettaja: Prof. Tapio Määttä

Suoritustavat:
Oppimateriaalin tenttiminen ja esseen (10–15 s.) laatiminen. Esseen aihe sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa. Opiskelijan on esitettävä alustava esseen aihe opettajalle, joka hyväksyy aiheen ja ohjeistaa sen laatimisessa. Esseen kirjoittamiseen ohjeet laitoksen internet-sivuilta (www.uef.fi/oikeustieteet) löytyvässä kirjoitusoppaassa (kohta Opiskelu > Opinto-oppaat ja ohjeet > Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan). Syyslukukaudella essee on palautettava 12.12. mennessä ja kevätlukukaudella 22.5. mennessä. Essee toimitetaan vastuuopettajalle paperiversiona postitse (Tapio Määttä, Oikeustieteiden laitos, PL 111, 80101 Joensuu).

Oppimateriaalit

Kuusiniemi – Ekroos – Kumpula – Vihervuori: Ympäristöoikeus. 2. uudistettu painos, 2013. Jakso I Perusteet, s. 47–285. Kirja löytyy päivitettävänä versiona myös Sanomapro.fi-palvelusta: http://www.uef.fi/kirjasto: UEF Nelli > tietokannat > Juridiikkafokus.

Kumpula – Määttä – Similä – Suvantola, Näkökulmia monitieteiseen ympäristöoikeuteen, 2014.
 


Tenttiin tulee ilmoittautua WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoita myös kesäyliopistoon tenttikalenterin kautta.  Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala

Tenttipäivät  ma 6.2. klo 16-20, pe 24.3. klo 8-12, ma 5.6.2017 klo 16-20

Arvostelu: 0-5

Opintomaksut: 80 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 40 euroa).

Lisätietoja: Opintojakso suositellaan suorittamaan ympäristöoikeuden perusopintojen viimeisenä opintojaksona eli opintojaksojen ympäristöoikeuden perusteet, ympäristönsuojeluoikeus, luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus sekä kaavoitus- ja rakentamisoikeus jälkeen.

Näytä kaikki kurssit.