Jyväskylän kesäyliopisto

D. Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
2.1.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:Opiskelija hallitsee luonnonvaroja ja luonnonsuojelua koskevan lainsäädännön keskeisen sisällön.

Sisältö:
Kaivoslainsäädäntö, metsien käytön sääntely sekä maa-ainesten ottoa, kalataloutta ja kalastusta, metsästystä ja riistanhoitoa, porotaloutta ja luonnon virkistyskäyttöä koskeva sääntely. Luonnon suojelun tavoitteet ja luonnonsuojelusuunnittelu, suojelun toteuttaminen ja eri suojelumekanismit, luonnonsuojelun korvausjärjestelmä, muutoksenhaku, pakkokeinot ja rangaistukset sekä luonnonmuistomerkkien suojelu.

Suoritustavat: Oppimateriaalin tenttiminen. Tenttiin tulee ilmoittautua WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoita myös kesäyliopistoon tenttikalenterin kautta.
Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala

Oppimateriaalit

Kuusiniemi – Ekroos – Kumpula – Vihervuori: Ympäristöoikeus. 2. uudistettu painos, 2013. Jakso IV Luonnonvarojen hyödyntäminen, s. 663–868. Kirja löytyy päivitettävänä versiona myös Sanomapro.fi-palvelusta: http://www.uef.fi/kirjasto: UEF Nelli > tietokannat > Juridiikkafokus.

Pölönen, Ympäristönäkökohtien ja paikallisten toimijoiden asema kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Lakimies 3/2013, s. 414–435. Artikkeli saatavissa Edilexistä.

Suvantola – Similä, Luonnonsuojeluoikeus, 2011.

Säädökset:

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus (160/1997).

Metsälaki (1093/1996).

Maa-aineslaki (555/1981).

Kaivoslaki (621/2011).

Metsästyslaki (615/1993).

Kalastuslaki (379/2015).

Riistahallintolaki (158/2011).

Poronhoitolaki (848/1990).

Ulkoilulaki (606/1973).

Maastoliikennelaki (1710/1995).

Lukuvuoden 2016-2017 WebOodi-oppaasta voit tarkistaa ajantaiset opintovaatimukset. Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (sivun vasen laita>> hakuehdoilla). Kuuntele ja katsele tallenne Weboodin käyttämisestä.

Opettaja: Lea Halonen

Tenttipäivät ma 6.3., 8.5. klo 16-20

Arvostelu: 0-5

Tenttimaksu: 60 euroa/tentti (JY:n perustutkinto-opiskelijat 30 euroa)

Lisätiedot: Kurssin nimi oli aiemmin luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus.

Näytä kaikki kurssit.