Jyväskylän kesäyliopisto

A. YMPÄRISTÖOIKEUDEN PERUSOPINNOT 25 op, lv 2016-2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
9.1.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
9.8.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.12.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opinnot alkavat  13.1.2017 alussa. Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

 

 

Ympäristöoikeus

Oppiaine kuuluu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden opintoihin (Yhteiskunta- ja kaippatieteellinen tiedekunta). Ympäristöoikeus oppiaineen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristöoikeudesta oikeudenalana. Ympäristöoikeuden pääaineopinnoista yliopistosta valmistuneet ovat sijoittuneet vaativiin asiantuntijatehtäviin yrityksiin, ministeriöihin, ELY-keskuksiin, kuntiin sekä tutkimuslaitoksiin. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. ympäristölakimies, ympäristöpäällikkö ja ympäristöasiantuntija. Ympäristöoikeuden opinnoista järjestetään perusopinnot, jotka soveltuvat sivuaineeksi mm. bio- ja ympäristötieteitä opiskeleville.

Ympäristöoikeuden perusopinnot 25 op
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311705 Ympäristönsuojeluoikeus 5 op
5311706 Luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeus 5 op
5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op
5311708 Ympäristöoikeuden yleiset opit 5 op
Opintojakso Ympäristöoikeuden yleiset opit suoritetaan perusopintojen viimeisenä jaksona.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa käytetään AducateMoodle-verkko-oppimisympäristöä, jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Verkkovälitteisillä Ympäristöoikeuden perusteet-opintojakson luennoilla on läsnäolovelvoite. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana neljä. Opintosuoritukset kirjataan Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin WebOodiin. Kirjallisuustentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vrk ennen tenttiä JA myös kesäyliopiston verkkosivulla.

Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:

Ilmoittautuminen tehdään ensin Jyväskylän kesäyliopistoon ja sen jälkeen Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimeen yliopistoon. Kesäyliopistoon tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Ilmoittautuminen sitova. ks. perumisehdot.  Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautunut saa tarkemmat rekisteröitysmisohjeet  UEF:n avoimeen yliopistoon. Huomaathan, että ilmoittautuminen ilmoittautumispalvelussa (ILPA) on sitova ja UEF:n opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä kahdessa erässä. Opintomaksua ei palauteta.

Opintomaksu muodostuu kahdesta osasta; kesäyliopiston maksusta ja UEF:n maksusta. Opintoihin ilmoittautunut opiskelija maksaa siis kaksi laskua; yhden osan kesäyliopistolle ja toisen osan UEF:lle.

1) Kesäyliopiston maksu: 320 euroa/perusopintokokonaisuus  (Huom! JY:n perustutkinto-opiskelijalle kesäyliopistomaksu on 160 euroa)

2) UEF:n avoimen maksu: 120 euroa/perusopintokokonaisuus joka maksetaan 70 ja 50 euron osissa. (Huom! JY:n perustutkinto-opiskelijat eivät saa maksun alennusta UEF:n maksusta). 

Opintomaksu on  yhteensä 440 euroa (JY perustutkinto-opiskelijoille maksu on yhteensä 280 euroa).

Yksittäisten opintojaksojen suorittajien maksut: 
Yksittäisiä jaksoja suoritettaessa UEF avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa /opintopiste, kesäyliopiston jaksokohtainen opintomaksun on merkitty kunkin opintojaksokuvauksen kohdalle.

Opinto-oikeuden voimassaoloaika

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa aloituslukukaudesta lukien kolme lukukautta, yksittäisen opintojakson kaksi lukukautta (keväällä 2017 opintokokonaisuuden aloittaneilla opinto-oikeus on voimassa 31.7.2018 saakka).

Ilmoittautuminen viimeistään 7.1.

.

 

 

Näytä kaikki kurssit.