Jyväskylän kesäyliopisto

G. Hyvinvointitutkimuksen perusteet (5 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Mikko Saastamoinen
Aika
5.6.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.6.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
50,00 €

AY5524103 Hyvinvointitutkimuksen perusteet (5 op)

Osaamistavoitteet:
Tutustuminen hyvinvoinnin tutkimuksen perusteemoihin ja ulottuvuuksiin.

Sisältö:
Kurssi johdattaa hyvinvoinnin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen avain-teemoihin. Tarkastelun kohteena on inhimillinen kehitys ja toimintakyky, tutkimuksen suuntaukset, pysyvä eriarvoisuus, resurssit ja koettu hyvin-vointi sekä hyvinvoinnin poliittiset ulottuvuudet.

Suoritustavat: Kirjallisuus (3 kirjaa)

Toteutustavat: Kirjallisuustentti

Oppimateriaalit
Tentitään kolme kirjaa, joista vähintään yksi on englanninkielinen:
1. Nussbaum, M. Creating Capabilities - Human Development Ap-proach. Harvard UP, 2011
2. Saari, J. (toim.) Hyvinvointi - Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Gaudeamus, 2011.
3. Saari, J. Huono-osaiset - Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Gaudeamus, 2015
4. Wilkinson, R. ,Pickett, K. Tasa-arvo ja hyvinvointi. HS, 2011 (saata-vissa myös eng. The Spirit Level, 2009).

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: Kaisa Kuurne

Tenttipäivät: Ma 25.9., 23.10., 18.12., 15.1., 5.2., 9.4., 7.5., 4.6.2018 klo 16-20. Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa 10 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittautuminen pitää tehdä myös kesäyliopistoon.

Opintomaksut: Kesäyliopiston tenttimaksu 50 €/tentti ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa/opintokokonaisuus tai yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste. Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kesäyliopiston tenttimaksu laskutetaan tentin jälkeen.

Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

Näytä kaikki kurssit.