Jyväskylän kesäyliopisto

F. Minuus ja elämänkulku (5 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Mikko Saastamoinen
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.6.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
50,00 €

AY5512252 Minuus ja elämänkulku (5 op)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön.

Sisältö:
Minuuteen ja identiteettiin liittyvät teoriat ja sosiaalipsykologinen tutki-mus. Elämänkulun käsite ja sen kytkeytyminen hyvinvointitutkimukseen.
.
Suoritustavat: Kirjallisuus. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Toteutustavat: Kirjallisuustentti

Oppimateriaalit:
1. Hänninen, V.: Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampereen yliopisto, 1999 tai uudempi painos.
2. Cote, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development : a simplified approach. Psychology Press, 2016.  
3. Rautio, P. & Saastamoinen, M. (toim.): Minuus ja identiteetti. Tampere University Press, 2006.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: Mikko Saastamoinen

Tenttipäivät: Ma 25.9., 23.10., 18.12., 15.1., 5.2., 9.4., 7.5., 4.6.2018 klo 16-20. Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa 10 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittautuminen pitää tehdä myös kesäyliopistoon.


Opintomaksut: Kesäyliopiston tenttimaksu 50 €/tentti ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa/opintokokonaisuus tai yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste. Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kesäyliopiston tenttimaksu laskutetaan tentin jälkeen.

Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

Näytä kaikki kurssit.