Jyväskylän kesäyliopisto

D. Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan (5 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Vilma Hänninen
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.6.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
50,00 €

Y5524151 Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan (5 op)

Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sosiaalitiedettä täydentävää tietoa yhteiskunnasta, ihmi-sestä ja ihmiskäsityksistä.
Sisältö:
Tutustuminen arkielämän ilmiöiden tutkimukseen, ihmismieltä koske-vaan teoriaan sekä erilaisiin ihmiskäsityksiin.

Suoritustavat: Kirjallisuus. Tentitään yhtenä kokonaisuutena ja hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tentittävien kirjojen läpäisy.

Toteutustavat: Kirjallisuustentti (3 kirjaa)

Oppimateriaalit:
1. Anderson, L., Hetemäki, .I & Mustonen, R. & Sihvola, A. (toim.)  Kaikki irti arjesta. Gaudeamus 2011.
2. Hari, R. ym.: Ihmisen mieli. Gaudeamus, 2015.
3. Stevenson, L.: Seven theories of human nature. Oxford University Press, 1987.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: Vilma Hänninen

Tenttipäivät: Ma 25.9., 23.10., 18.12., 15.1., 5.2., 9.4., 7.5., 4.6.2018 klo 16-20. Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa 10 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittautuminen pitää tehdä myös kesäyliopistoon.


Opintomaksut: Kesäyliopiston tenttimaksu 50 €/tentti ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa/opintokokonaisuus tai yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste. Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kesäyliopiston tenttimaksu laskutetaan tentin jälkeen.

Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

Näytä kaikki kurssit.