Jyväskylän kesäyliopisto

C. Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus (5 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Vilma Hänninen
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.6.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
50,00 €

 

AY5512101b Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op


Osaamistavoitteet: Opiskelijat tuntevat sosiaalipsykologian tutkimuskohteen, peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset tieteenalana

Sisältö: Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat

Opettaja: Pasi Hirvonen

Suoritustavat: Kirjallisuus

Toteutustavat: Kirjallisuustentti (3 kirjaa)

Oppimateriaalit
1. Suoninen, E. ym. Arjen sosiaalipsykologia. WSOY, 2010
2. Burr, V. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Vastapaino, 2004
3. Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. Johdatus sosiaalipsykolo-giaan. Edita, 1998 tai uudempi painos.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Tenttipäivät: Ma 25.9., 23.10., 18.12., 15.1., 5.2., 9.4., 7.5., 4.6.2018 klo 16-20. Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa 10 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittautuminen pitää tehdä myös kesäyliopistoon.


Opintomaksut: Kesäyliopiston tenttimaksu 50 €/tentti ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa/opintokokonaisuus tai yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste. Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kesäyliopiston tenttimaksu laskutetaan tentin jälkeen.

Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

Näytä kaikki kurssit.