Jyväskylän kesäyliopisto

B. Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus (5 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Vilma Hänninen
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynytOsaamistavoitteet:
Opiskelijat tuntevat sosiaalipsykologian tutkimuskohteen, peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset tieteenalana

Sisältö:
Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat

Suoritustavat:
Luento- ja kirjallisuustentti, oppimistehtävä. Opintojakson suorittaminen edellyttää oppimistehtävän ja luento- ja kirjallisuustentin suorittamista hyväksytysti.
Toteutustavat: Verkkovälitteiset reaaliaikaiset luennot 12 t, oppimistehtävä, luento- ja kirjallisuustentti. Luentoja ei tallenneta.

Ajankohta: 22.-23.9.2017 pe klo 16.30-20 ja la klo 9-16. Ennen luentoja sosiaalipsykologian opintoja koskeva info klo 15.30-16.30.

Opettaja: Pasi Hirvonen

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Oppimateriaalit:
1. Suoninen, E. ym. Arjen sosiaalipsykologia. WSOY, 2010
2. Burr, V. Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. Vastapaino, 2004

Tenttipäivät ma 23.10., 18.12. ja 5.2. klo 16-20. Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa 10 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittautuminen pitää tehdä myös kesäyliopistoon.

Opintomaksut:  Kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa  (JY:n perustutkinto-opiskelija 40 euroa) ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 50 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa tälle kurssille erikseen. Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston omaksu maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröidyttäessä tälle kurssille erikseen.

Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

Näytä kaikki kurssit.