Jyväskylän kesäyliopisto

A. SOSIAALIPSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op, lv 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Vilma Hänninen
Aika
22.9.2017 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
30.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
0,00 €

Sosiaalipsykologia

Yleistä

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin:
Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin?
Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan?
Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä?
Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Sosiaalipsykologia pääaineena valmistuneet työskentelevät usein asiantuntijoina, koulutustehtävissä, henkilöstöhallinnossa organisaation kehittämistehtävissä sekä tutkijoina. Heidän työnantajansa ovat tyypillisesti erilaisia kuntien, valtion ja sosiaalialan järjestöjen organisaatioita ja projekteja. Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin. Sosiaalipsykologian opinnoista järjestetään perusopinnot 25 op.

 

Ennen Sosiaalipsykologian perusteet -opintojakson luentoja pe 22.9.2017 klo 15.30-16.30 on mahdollista osallistua johdantoluennolle, jolla opastetaan sosiaalipsykologian/sosiaalitieteiden perusopintoihin ja Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin sekä Moodle-oppimisympäristöön. Johdantoluentoa suositellaan opiskelijoille, joilla ei ole aiempia opintoja Avoimessa yliopistossa tai jotka aloittavat uuden oppiaineen opiskelun.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan reaaliaikaisille johdantoluennoille, ilmoita siitä kesäyliopistoon sähköpostitse kesayo@jyu.fi viimeistään 18.9. Johdantoluento nauhoitetaan, mutta sen voivat nauhoitteelta seurata vain ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet Sosiaalispykologian perusteet momu-jaksolle. Kurssi pidetään, jos ilmoittautuneita on vähintään viisi (5).

Koska luennoille ilmoittautuneita ei ollut riittävästi, kurssi petuttiin. Kurssi suoritetaan kirjallisuusenttinä.

AY5512150 Sosiaalipsykologian perusopinnot  25 op

AY5512101a Sosiaalipsykologian perusteet, luennot ja kirjallisuus 5 op TAI AY5512101b Sosiaalipsykologian perusteet, kirjallisuus 5 op
AY5524151 Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan 5 op
AY5524251 Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op
AY5512252 Minuus ja elämänkulku 5 op
AY5524103 Hyvinvointitutkimuksen perusteet 5 op

Opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta.

Opintomaksut:  

a) Kirjallisuustentein suoritettaessa kesäyliopiston tenttimaksu on 50 €/tentti (JY:n perustutkinto-opiskelija 25 euroa/tentti) ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa/opintokokonaisuus (tai yksittäisen jakson osalta 10 euroa/opintopiste). Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksut maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kesäyliopiston tenttimaksut laskutetaan tentin jälkeen. Ohjeet UEF:ään rekisteröitymiseen toimitetaan kesäyliopistoon ilmoittautuneille.
Opintokokonaisuus yhteensä 320 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 195 euroa)

b) Vaihtoehtoisen Sosiaalipsykologian perusteet momu-jakson opintomaksu 80 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 40 euroa) ja UEF:n avoimen yliopiston maksu 50 euroa. Maksut maksetaan ilmoittauduttaessa opintojaksolle erikseen.
Opintokokonaisuus yhteensä 400 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 260 euroa).
 

ILMOITTAUTUMINEN:

Opintohin voi ilmoittautua myös yksittäislle jaksoille. Tentteihin tulee ilmoittautua 10 vrk ennen tenttiä WebOodissa ja kesäyliopiston verkkosivulla.

Näytä kaikki kurssit.