Jyväskylän kesäyliopisto

C. Henkilöstöjohtaminen 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Paula Rossi
Aika
27.10.2017 - 11.11.2017
Ilmoittautuminen alkaa
6.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Edeltävinä opintoina suositellaan: HALHAP01  Johdatus hallintotieteeseen 

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää esimiestyöskentelyn, henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hänellä on peruskäsitys esimiestyön sisällöstä ja haasteista. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa liittyvät ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen strategisen aseman määrittämiseksi, niiden hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin osa-alueelta ja tuntee niihin liittyviä sovellutuksia.

Sisältö

Esimiestyö henkilöstön johtamisena; Henkilöstöresurssit organisaation dynaamisina resursseina; Strateginen henkilöstöjohtaminen; Työmotivaatioon, työsuoritukseen ja työilmapiiriin vaikuttaminen urasuunnittelun ym. järjestelmien kautta; Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osa-alueet ja niihin liittyviä esimerkkejä.

Opettaja HTM Paula Rossi

Opetus (20 t) 27.-28.10. ja 10.-11.11.2017 pe klo 17-20.30 ja la 9-15.

Oppimateriaali luennoilla erikseen annettava materiaali.

Tentti: ma 20.11., 18.12., 15.1. klo 16-20

Opintomaksut:

Opintomaksut: Kesäyliopiston kurssimaksu 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa) ja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston jaksokohtainen 55 euron opintomaksu. Maksut maksetaan samalla kertaa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 16.10. 

 

Näytä kaikki kurssit.