Jyväskylän kesäyliopisto

E. Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Arto Haveri
Aika
23.3.2018 - 30.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
6.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.3.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
235,00 €

 

Perehdyttää strategisen johtamisen teoriaan ja käytäntöihin kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle kokonaiskuvan strategisesta johtamisesta kunnissa, muissa julkisyhteisöissä sekä yleishyödyllisissä organisaatioissa. Sen suoritettuaan opiskelija ymmärtää mistä strategisessa johtamisessa on kysymys, mitä ovat julkisyhteisöjen strategisen johtamisen erityispiirteet, sekä millaisia ajattelu- ja toimintamalleja strategiatyössä voidaan soveltaa. Opiskelija tuntee strategisen johtamisen teorian tärkeimmät kehitysvaiheet sekä osaa kriittisesti arvioida julkisyhteisöjen strategioita ja strategiseen johtamiseen liittyviä oppeja.

Sisältö

Luentojakson punainen lanka on strategisen johtamisen avaaminen ajattelu- ja toimintatapana julkisyhteisöissä, joissa moniarvoisuus ja politiikka muodostavat merkittävän osan johtamisen toimintaympäristöstä. Tämän sisällä tarkastellaan julkisyhteisöjen strategioiden muotoutumista ja toimeenpanoa, julkisten strategioiden haasteita sekä kompleksisuutta strategisen johtamisen toimintaympäristössä. Lisäksi käsitellään strategisen johtamisen kehittymistä ja koulukuntia yhteydessä organisaatioteorioihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.

Opettaja Prof. Arto Haveri.

Toteutustapa: Lähiopetus 8-10 tuntia  ja verkkotuettua opetusta (mm. luentonauhoitteet), tentti. 

Opetus: 23.-24.3.2018 pe klo 17-20.30 ja la 9-14.30

Tenttipäivät: tenttipäivät ilm. myöhemmin

Arviointi Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit:

Bryson, John.M. Strategic Planning for Pubic and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass publishers. 1995 tai uudempi painos

Haveri, A;Majoinen, K; Jäntti, A. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki 2009. Sivut 1-165

Opintomaksut: Kesäyliopiston kurssimaksu 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa) ja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston jaksokohtainen 55 euron opintomaksu. Maksut maksetaan samalla kertaa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen viimeistään 5.3.

 

 

Näytä kaikki kurssit.