Jyväskylän kesäyliopisto

F. Julkisten palvelujen johtaminen 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Jari Stenvall
Aika
5.3.2018 - 31.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
8.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.2.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
235,00 €

 

Opintojakso tarjoaa yleiskuvan julkisten palvelujen johtamisesta, järjestämisen periaatteista ja käytännöistä. Päähuomio kohdistetaan palvelujen johtamisen yleisperiaatteisiin, palvelujen järjestämistapoihin, palvelujen kehittämiseen sekä uusiin kulutus-, tuotanto- ja jakeluympäristöihin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suorittaneet ymmärtävät julkisten palvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset palvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Jakson suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja -alustat.

Sisältö:
Palvelusektorin ja julkisten palvelujen merkitys yhteiskunnassa. Julkisen palvelun erityispiirteet. Teoreettiset lähestymistavat palvelujen johtamiseen. Julkiset organisaatiot palvelujen järjestäjinä ja tuottajina. Perinteiset ja uudet palvelutuotantojärjestelmät. Asiakkuuden hallinta ja sitä tukevat järjestelmät. Teknologia palvelutuotannon apuna. Palveluinnovaatiot.

Toteutustapa: Lähi- ja etäopetus, luennot ja kirjallisuus tentitään erikseen.

Opettaja: Prof. Jari Stenvall

Ajankohta: Lähiopetus (10 t) 13.-14.4.2018 pe 17-20.30, la 9-14.30, etäopetus (4 t)  arki-iltana lähiopetuksen jälkeisellä viikolla 16 (klo 16.15-19.30).

Luento- ja kirjallisuustenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi: Numerolla 1-5

Opintomaksut: Kesäyliopiston opintomaksu 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa) ja TaY:n avoimen yliopiston opintomaksu 55 euroa maksetaan samalla kertaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen opetuksen alkua.

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.