Jyväskylän kesäyliopisto

D. Julkinen hallinto ja politiikka 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Paula Rossi
Aika
26.1.2018 - 3.2.2018
Ilmoittautuminen alkaa
6.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
235,00 €

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Sisältö
Kurssilla perehdytään muun muassa viranomaislähteiden avulla Suomen julkishallinnon rakenteisiin ja keskeisiin instituutioihin sekä lainsäätämismenettelyyn, valtion talousarvioprosessiin ja hallitusohjelman muodostamiseen ja sisältöön. Luentojen ja luentoihin liittyvän kirjallisuuden avulla opiskelija perehtyy julkisen toiminnan luonteeseen (public interest) ja politiikka-analyysin (policy analysis) keskeisiin käsitteisiin.

Opettaja:  HTM Paula Rossi

Opetus (20 t) 26.-27.1. ja 2.-3.2.2018 pe 17-20.30  ja la 9-15

Oppimateriaali:

Nyholm, Stenvall, Airaksinen, Pekkola, Haveri, Af Ursin & Tiihonen (2016). Julkinen hallinto Suomessa. Tietosanoma: Helsinki.

Muu oheismateriaali tarkentuu kurssin/kurssien aikana.

Kirjatentti  ma 5.3., 9.4. klo 16-20.

Arviointi 1-5

Opintomaksut: Kesäyliopiston kurssimaksu 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa) ja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston jaksokohtainen 55 euron opintomaksu. Maksut maksetaan samalla kertaa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.1.

 

 

Näytä kaikki kurssit.