Jyväskylän kesäyliopisto

A. HALLINTOTIETEEN OPINTOJA 5-25 op, lv.2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
29.9.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
8.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintoja 5-25 op
 

Hallinto on kaikkiin organisaatioihin ja yhteiskuntiin sisältyvä ilmiö. Hallinto huolehtii organisaatioiden ja yhteiskuntien olemassaolosta. Hallinto pyrkii siihen, että asiat saadaan tehdyksi tehokkaasti ja tuloksellisesti. Opinnoissa tarkastellaan hallinnon ja johtamisen luonnetta erilaisissa konteksteissa. Näkökulmina ovat toiminnan organisointi ja johtaminen, organisaatioiden toiminnan laatu ja sen parantaminen sekä toiminnan vaikuttavuus.

Hallintotieteen opinnoista järjestetään seuraavat opintojaksot, yhteensä 25 op:

HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op
HALHAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisössä 5 op
HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op
 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut:
Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä opintokokonaisuuteen tai yksittäiselle opintojaksolle. Opintokokonaisuuteen ja Johdatus hallintotieteeseen jaksolle ilmoittautuminen viimeistään 15.9.

Kesäyliopiston kurssimaksu on 180 euroa/kurssi (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa/kurssi). Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneilta peritään kesäyliopiston maksujen lisäksi JOKO Tampereen yliopiston avoimen yliopiston 75 euron rekisteröintimaksu/opintokokonaisuus TAI yksittäisen opintojakson suorittavilta peritään kesäyliopiston jaksokohtaisen opintomaksun lisäksi TaY:n avoimen yliopiston opintomaksu 55 euroa/opintojakso. Kesäyliopiston ja TaY:n avoimen yliopiston maksut peritään samalla kertaa. 

Opintomaksut yhteensä:
Opintokokonaisuus 900 euroa + 75 euroa  (JY:n perustutkinto-opiskelija 450 euroa + 75 euroa)
Opintojakso 180 euroa + 55 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa + 55 euroa)

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.