Jyväskylän kesäyliopisto

A. Stressilääketiede 3 op, syksy 2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Vastuuhekilö prof. Jyrki Korkeila
Aika
11.9.2017 - 8.11.2017
Ilmoittautuminen alkaa
28.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
3.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

MEDV2048 Stressilääketiede (3 op) 

Jakso on TY:n lääketieteellisen tiedekunnan opintoja.

Stressi koskettaa jokaista työelämässä ja muilla elämänalueilla. Stressi on normaaliin elämään kuuluva ihmisen luontainen kyky reagoida muuttuvaan ympäristöön ja tilanteisiin. Pitkään ja voimakkaana jatkuva stressi on vakava uhka ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.  

Osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa, kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona.

Opintojakson sisältö

- stressin perusteet
- stressi ja mielenterveys – tutkimuksesta klinikkaan
- prenataalistressi
- stressi työelämässä
- stressi ja alkoholi
- stressi ja uni
- stressi ja lapsettomuus
- kulttuurinen näkökulma stressiin
- tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi

Totutustapa:  Asiantuntijaluentoja 18 tuntia. Luennot toteutetaan verkkovälitteisesti (9 x 2 t). Luennot tallennetaan ja on katsottavissa 1. tenttiin saakka. Kirjallinen tentti.

Vastuuhenkilö Professori Jyrki Korkeila

Ma 11.9.2017 klo 16.15-17.45
Stressin perusteet, professori Jyrki Korkeila

Ma 18.9.2017 klo 16.15-17.45
Stressi ja mielenterveys, professori Jyrki Korkeila

Ma 25.9.2017 klo 16.15-17.45
Stressi ja lapsettomuus, Dosentti Leena Anttila

ma 2.10.2017 klo 16.15-17.45
Prenataalistressi, professori Hasse Karlsson

Ti 10.10.2017 klo 16.16-17.45
Stressi työelämässä, Dosentti Tuula Oksanen

Ma 16.10.2017 klo 16.15-17.45
Stressi ja alkoholi, EL Jeppe Snell

Ke 25.10.2017 klo 16.15-17.45
Kulttuurinen näkökulma stressiin - stressi, rasisimi ja maahanmuuttajat , VTT Maili Malin

To 26.10.2017 klo 16.15-17.45
Stressi ja uni, LT Juha Markkula

Ke 8.11.2017 klo 16.15-17.45
Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi, Psykologi Minna Martin

Oppimateriaali
Toppinen, S. & Tanner-Ahola, K. (toim.) 2012. Kaikkea stressistä. Työterveyslaitos. 192 sivua.
Myöhemmin ilmoitettava artikkelimateriaali

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Ilmoittautuminen kesäyliopistoon 10 vrk ennen tenttiä.

Tenttipäivät 
I tentti 15.11.2017 klo 18-21,
II tentti 17.1.2018 klo 18-21 ja
III tentti 14.3.2018 klo 18-21

Opintomaksut yhteensä 60 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa maksetaan NettiOpsu palvelussa. Tarkemmat ohjeet tulevat ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opinto-oikeus on voimassa 30.4.2018 saakka.

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt. Opintoryhmässä on vielä tilaa ja ilmoittautumisia otetaan vastaan vielä 3.9. saakka.
 

Näytä kaikki kurssit.