Jyväskylän kesäyliopisto

D. Johdatus lääketieteen perusteisiin 5 op, (momu-opinnot)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
18.9.2017 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
2.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä. Hän osaa nimetä lääketieteen keskeisiä, kansanterveydellisiä painopistealueita ja tulevaisuuden haasteita sekä tietää, miten yleisimpiä kansansairauksia ehkäistään ja hoidetaan elintavoilla ja lääkkeillä
Sisältö:
Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat ja kansantaudit, keskeisten kansantautien ehkäisy ja hoito, lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelu, käyttö ja kela-korvaukset
Oppimateriaali:
1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
2) Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
3) Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL, 2016. Verkossa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
4) Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf 
5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf

Opettajat: Prof. Olli-Pekka Ryynänen ja TtM, farmaseutti Kaisa Kähkönen

Toteutetaan monimuoto-opetuksena: Videoluentoihin (2 x reilun tunnin luento) liittyvä ennakkotehtävä, lähiopetus (6 t), ryhmäkeskustelut ja tehtävät, essee-tehtävä. Viedeoluennot voi seurata omalta koneelta.

Lähiopetus: la 23.9.2017 klo 10-15.15 (opettaja Kaisa Kähkönen)

Arviointi asteikolla 1-5.

Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Jos suoritat vain perusteet-jakson yksittäisenä jaksona, peritään kesäyliopiston kurssimaksu 80 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 40 euroa) JA UEF:n yksittäisen opintojakson maksu 50 euroa. Kesäyliopiston maksu maksetaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja UEF:n Avoimen yliopiston opintomaksu UEF:n avoimeen rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet UEF:ään ilmoittatumiseen toimitetaan jaksolle ilmoittautuneille.  

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.