Jyväskylän kesäyliopisto

J. YLEISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT 35 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.9.2016 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
12.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.7.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Yleisen teologian aineopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. 1.8.2017 alkaen kesäyliopisto ei ota vastaan uusia ilmoittautumisia opintoihin. Opinnot aloittavat ilmoittautuvat suoraan Itä-Suomen Avoimeen yliopistoon. Opinnot jo aikaisemmin aloittaneisiin muutoksella ei ole vaikutusta. Tarvittaessa kesäyliopisto järjestää siirtotenttimahdollisuuden niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa opintoja perinteisinä kirjallisuustentteinä Jyväskylässä. Siirtotentit ovat maksullisia ja niistä pitää sopia erikseen kesäyliopiston ja UEF:n avoimen yliopiston kanssa. 

 

YLEISEN TEOLOGIAN AINEOPINNOT 35 op

Yleisen teologian opinnot tarjoavat alan laajat perustiedot. Ne sisältävät opintoja kaikista teologisista oppiaineista. Sen lisäksi ne antavat humanistista yleissivistystä. Teologinen koulutus antaa valmiudet toimia kirkkojen, uskontojen ja elämänkatsomusten asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä erityisesti koulun ja aikuiskoulutuksen piirissä. Teologia tutkimusalana selittää ihmisen uskonnolliseen ja maailmankatsomukselliseen ajatteluun ja toimintaan liittyviä ilmiöitä, erityisesti kristinuskon piirissä. Se pyrkii tasapuoliseen ja kokonaisvaltaiseen tulkintaan kohteistaan tutkimuseettistä vastuuta kantaen.
 
Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta ja ne voi suorittaa joustavasti paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opiskelija voi valita sopivan ajankohdan opintojaksojen tehtävien palauttamiseen.

Tentit suoritetaan Avoimen yliopiston tenttipäivinä. Verkkotenttejä voi tehdä kaksi kertaa lukukaudessa/opintojakso. Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Osassa jaksoista on käytössä kirjatentti, joita voi tenttiä Avoimen yliopiston monimuototenttipäivinä sekä sähköinen tentti, joihin voi ilmoittautua sähköisen tentin käytäntöjen mukaisesti.

Avoin yliopisto tarjoaa opintojen tueksi verkkotuutorointia, johon opiskelijoiden suositellaan osallistuvan. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi tekemään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijoilla on käytettävissä Avoimen yliopiston opinto-ohjaajan palvelut.

Yleisen teologian perusopinnot tulee olla suoritettuina hyvin tiedoin (3/5) ennen kuin opiskelija voi siirtyä suorittamaan yleisen teologian aineopintoja.

Eksegetiikka:
AY2411102 Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen (4 op)
AY2411104S Raamatun tutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivu-aineopiskelijoille (2 op)
AY2411105 Raamatuntuntemus (1 op)
 
Kirkkohistoria:
AY2421202 Suomen kirkkohistoria (3 op)
AY2421203 Kristinuskon historia uuden ajan alusta nykypäivään (4 op)

Systemaattinen teologia:
AY2421303 Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan (3 op)
AY2421304 Teologinen etiikka (2 op)
AY2421305 Ekumeniikka (2 op)

Käytännöllinen teologia:
AY2421403 Uskontokasvatuksen perusteet (3 op)
AY2421404 Diakonia ja jumalanpalveluselämä (4 op)

Uskontotiede:
AY2411603 Suomalainen uskonnon tutkimuksen kenttä (3 op)
AY2411604 Maailmanuskonnot (4 op)

Yhteyden pariin pääsee klikkaamalla linkkiä:   http://connect.uef.fi/aducateteologia/

  • Valitse vierailijan status (Enter as a Guest)
  • Kirjoita nimesi ja paikkakunta
  • Klikkaa Enter Room painiketta ja sinulle avautuu istuntonäkymä
  • Voit kuunnella (tarkasta, että tietokoneessasi on äänet päällä) ja katsella sekä itse osallistua kirjoittamalla kysymyksiä chat toiminnon kautta.

Opinto-oikeus aineopintokokonaisuuden suorittamiseksi myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi. Opiskelun tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia, keskustelualue sekä uutiset- palsta, jonka kautta saa tietoa opintoihin liittyvistä asioista.  Osa opintojaksoista suoritetaan kirjatenttinä ja tentin suoritetaan kesäyliopiston (Jyväskylässä) järjestäminä tenttipäivinä. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voi osallistua ac-välittiesesti omalta kotikoneelta. Opintojen tuutorina toimii Riikka Riihinuutty. Tuutorointien tarkemmasta aikaulusta ilmoitetaan myöhemmin (Moodlessa).

Opintomaksut:  Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa (JY.n perustutkinto-opiskelija 30 euroa)  ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 320 euroa maksetaan erikseen. UEF:n avoimen yliopiston perimä opintomaksu yksittäisestä jaksosta on 10 euroa/opintopiste ja kesäyliopiston opintomaksu 20 euroa/jakso. Jos olet ilmoittautumassa vain yksittäiselle jaksolle, ota yheyttä kesäyliopistoon.

Opinto-oikeus on voimassa aloituslukukaudesta lukien neljä lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeus on voimassa kaksi lukukautta. Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tulee rekisteröityä vielä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston ILPA-palvelussa ja maksaa siinä yheydessä UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 320 euroa. Huomaa, että jos ilmoittaudut kokonaisuuteen, ei yksittäisille jaksoille tarvitse enää ilmoittautua.

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 31.7. Kirjallisuustenttiin on ilmoittaudutava WebOodissa 14 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittauminen on tehtävä myös kesäyliopiston verkkosivulla kohdassa "Avoimen yliopisto-opetuksen tentit"

 

Näytä kaikki kurssit.