Jyväskylän kesäyliopisto

A. YLEISEN TEOLOGIAN PERUSOPINNOT 25 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
23.5.2016 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
30.5.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.7.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Yleisen teologian perusopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. 1.8.2017 alkaen kesäyliopisto ei ota vastaan uusia ilmoittautumisia opintoihin. Opinnot aloittavat ilmoittautuvat suoraan Itä-Suomen Avoimeen yliopistoon. Opinnot jo aikaisemmin aloittaneisiin muutoksella ei ole vaikutusta. Tarvittaessa kesäyliopisto järjestää siirtotenttimahdollisuuden niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa opintoja perinteisinä kirjallisuustentteinä Jyväskylässä. Siirtotentit ovat maksullisia ja niistä pitää sopia erikseen kesäyliopiston ja UEF:n avoimen yliopiston kanssa. 

 

Opintojen kuvaus

Opinnot ovat Itä-Suomen yliopisto filosofisen tiedekunnan opintoja. Yleisen teologian opinnot tarjoavat laajat perustiedot kaikista teologisista oppiaineista. Lisäksi ne antavat humanistista yleissivistystä. Teologinen koulutus antaa valmiudet toimia kirkkojen, uskontojen ja elämänkatsomusten asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä erityisesti koulun ja aikuiskoulutuksen piirissä. Teologia tutkii ihmisen uskonnolliseen ja maailmankatsomukselliseen ajatteluun ja toimintaan liittyviä ilmiöitä, erityisesti kristinuskon piirissä. Se pyrkii tasapuoliseen ja kokonaisvaltaiseen tulkintaan kohteistaan tutkimuseettistä vastuuta kantaen.

Opinnot koostuvat viidestä oppiaineesta, ja ne voi suorittaa joustavasti paikkakunnasta ja ajasta riippumatta. Opiskelija voi valita sopivan ajankohdan opintojaksojen tehtävien palauttamiseen. Tentit suoritetaan Avoimen yliopiston tenttipäivinä. Verkkotenttejä voi tehdä kaksi kertaa lukukaudes-sa/opintojakso. Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Osassa jaksoista on käytössä kirjatentti, jonka voi suorittaa Avoimen yliopiston monimuototenttipäivinä, sekä sähköinen tentti, joihin voi ilmoittautua sähköisen tentin käytäntöjen mukaisesti.

Avoin yliopisto tarjoaa opintojen tueksi verkkotuutorointia, johon opiskelijoiden suositellaan osallistuvan. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi tekemään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijoilla on käytettävissä Avoimen yliopiston opinto-ohjaajan palvelut.

Yleisen teologian perusopinnot tulee olla suoritettuina hyvin tiedoin (3/5) ennen kuin opiskelija voi siirtyä suorittamaan yleisen teologian aineopintoja.

Yleisen teologian perusopinnot 25 op - AY2421000

Johdatus eksegetiikkaan 5 op - AY2411101
Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op - AY2421201
Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op - AY2421301
Johdatus opin historiaan 3 op -AY2421302
Johdatus käytännölliseen teologiaan 2 op - AY2421401
Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op - AY2421402
Uskontotieteen oppihistoria 2 op - AY2411601
Moderni uskonnollisuus 3 op - AY2411602


Yhteyden pariin pääsee klikkaamalla linkkiä:  http://connect.uef.fi/aducateteologia/

  • Valitse vierailijan status (Enter as a Guest)
  • Kirjoita nimesi ja paikkakunta
  • Klikkaa Enter Room painiketta ja sinulle avautuu istuntonäkymä"
  • Voit kuunnella (tarkasta, että tietokoneessasi on äänet päällä) ja katsella sekä itse osallistua kirjoittamalla kysymyksiä chat toiminnon kautta.

Teologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa ympäri vuoden. Opinto-oikeus perusopintokokonaisuuden suorittamiseksi myönnetään kolmeksi lukukaudeksi. Opiskelun tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia, keskustelualue sekä uutiset- palsta, jonka kautta saa tietoa opintoihin liittyvistä asioista. Oppimisympäristössä opiskelija voi tehdä UEF:n avoimen yliopiston suunnittelijan ohjauksella myös oman hopsin eli henkilökohtaisen opetussuunnitelman opiskelua ohjaamaan. Aika ja paikka eivät sido opiskelua, vaan opiskella voi omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin lähdekirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Osa opintojaksoista suoritetaan kirjatenttinä ja tentin suoritetaan kesäyliopiston (Jyväskylässä) järjestäminä tenttipäivinä.Tenttimahdollisuutta ei ole heinäkuussa, mutta oppimistehtäviä voi jättää heinäkuussakin Moodleen.Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voi osallistua ac-välittiesesti omalta kotikoneelta. Opintojen tuutorina toimii Riikka Riihinuutty. Tuutorointien tarkemmasta aikaulusta ilmoitetaan myöhemmin (Moodlessa).

Opintomaksut:  Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa (JY.n perustutkinto-opiskelija 30 euroa)  ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 220 euroa maksetaan erikseen. UEF:n avoimen yliopiston perimä opintomaksu yksittäisestä jaksosta on 10 euroa/opintopiste ja kesäyliopiston opintomaksu 20 euroa/jakso.

Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeus on voimassa kaksi lukukautta. Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tulee rekisteröityä vielä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston ILPA-palvelussa ja maksaa siinä yheydessä UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 220 euroa. Huomaa, että jos ilmoittaudut kokonaisuuteen, ei yksittäisille jaksoille tarvitse enää ilmoittautua.

Ilmoittautuminen:  Viimeistään 31.7. Kirjallisuustenttiin on ilmoittaudutava WebOodissa 14 vrk ennen tenttiä. Ilmoittauminen pitää tehdä myös kesäyliopiston verkkosivulla kohdassa "Avoimen yliopisto-opetuksen tentit". Verkkotenttiin ja oppimistehtävään ei tarvitse ilmoittautua.

 

 

Näytä kaikki kurssit.