Jyväskylän kesäyliopisto

P Luonnonvarojen maantiede 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
2.4.2018 - 13.5.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.3.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
60,00 €

Sisältö
Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat luonnonvarojen määrittely ja luokittelu, riittävyys, käytön mallit ja hallinta, orgaaniset ja epäorgaaniset luonnonvarat, energiavarat sekä luonnonvarojen alueellisuus.

Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää luonnonvarojen alkuperän, muodostumisen ja käytön välisiä yhteyksiä ja kykenee luokittelemaan luonnonvaroja näistä lähtökohdista. Opiskelija oppii myös keskeisiä luonnonvarojen alueellisuuteen, riittävyyteen, hallintaan ja talouteen liittyviä tekijöitä.

Opintosuoritukset oppimispäiväkirja ja vertaisarviointi

Opetus 2.4.-13.15.2018. luonnonvarat -oppimispäiväkirjan/esseiden palautuspäivä su 13.5

Arviointi 0-5

Kirjallisuus Opintojakson Moodle-sivut

Opettaja Helmi Seppälä 

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 60 euroa.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua.


 .

Näytä kaikki kurssit.