Jyväskylän kesäyliopisto

L Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
6.11.2017 - 17.1.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
29.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
60,00 €

Sisältö
Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat maantieteellinen tieto ja paikkatietoaineistot yhteiskunnassa, kartoituksen ja kartografian historia, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja maantieteellinen tulkinta, kartografinen viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut.

Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää kartografian ja geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee näihin liittyviä perusmenetelmiä ja keskeisiä sovelluksia maantieteessä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä maantieteellistä tietoa saadaan, millaista tieto on, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja esitetään kartografisesti ja tilastollisesti.

Opintosuoritukset harjoitustyöt, portfolio ja tentti

Opetus 5.2.-1.4.2018. KartoGIS -kysely-AC-tunti to 30.11.klo 17.00–18.30

Tentit: Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentin voi suorittaa avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä Tentin opiskelija voi tehdä jossain paikkakuntansa aikuisoppilaitoksessa (esim. avoin yliopisto, työväenopisto, kansalaisopisto), josta saa tentinvalvonnan järjestymään. Oppilaitos saattaa periä oman maksun tentin järjestämisestä.

Arviointi 0-5. Kirjallisen kuulustelun osuus 2/3 ja arvioitavan harjoitustyön osuus 1/3 kokonaisarvosanasta Kirjallisuus

Opettaja Ilkka Kaate

Edeltävät opinnot Kurssille tullessa tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä.

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 60 euroa.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua.

Näytä kaikki kurssit.