Jyväskylän kesäyliopisto

N Klimatologia 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
8.1.2018 - 4.2.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
60,00 €

Sisältö
Opinnoissa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: ilmakehä ja energia; kosteus ja pilvet; sade ja haihdunta; ilmavirtaukset; valtameren ilmastokytkennät; sääsysteemit; paikallisilmastot; globaalit ilmastoluokitukset sekä ilmastonmuutos.

Osaamistavoitteet Ymmärretään ilmastoa ja sääilmiöitä ohjaavien prosessien toimintaa. Saadaan kokonaiskuva maapallon ilmastojärjestelmää säätelevistä tekijöistä ja ilmaston alueellisista piirteistä.

Opintosuoritukset verkkoharjoitus, monivalinta- ja essee- Moodletentit.

Opetus 8.1.-4.2.2018

Tentit: Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan Moodletentteinä.

Arviointi 0-5

Kirjallisuus Karttunen, H., Koistinen, J., Saltikoff, E. & Manner, O. (2008). Ilmakehä, sää ja ilmasto. Sivut 1-367. Ursa. tai vanhempi versio: Karttunen, H., Koistinen, J., Saltikoff, E. & Manner, O. (2002). Ilmakehä ja sää. 4. painos. Sivut 1 - 259. Ursa. Rönkä, Mia (2010). Ilmastonmuutos. Teoksessa Gustafsson, J. & Juslin, L. (toim.): Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat. Uhkakuvista yhteistyöhön. 6., uudistettu painos. Turku: Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, s. 1 - 30. (verkossa) Ari Venäläinen et al. (toim. 2007). Sään ääri-ilmiöistä Suomessa. Raportteja 2007:4. Ilmatieteen laitos, Helsinki. HALLITUSTENVÄLINEN ILMASTONMUUTOSPANEELI (IPCC) ILMASTONMUUTOS V. 2013: LUONNONTIETEELLINEN PERUSTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE SUOMEKSI Ensimmäisen työryhmän osuus IPCC:n 5. arviointiraportissa

Opettaja Helmi Seppälä

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa.

Ilmoittautuminen viimeistään viikko ennen opintojen alkua.

Näytä kaikki kurssit.