Jyväskylän kesäyliopisto

M Yhteiskuntamaantiede 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
11.9.2017 - 31.8.2018
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö
Painotus on kriittisissä näkökulmissa paikallisidentiteetin muodostumiseen, tilallisiin valtasuhteisiin ja vastarintaan. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa luokka- ja sukupuolierot, seksuaalisuus ja etnisiteetti.

Osaamistavoitteet Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskuntamaantieteen teoriaan, tutkimusteemoihin ja käsitteisiin.

Opintosuoritukset Essee

Opetus lukuvuonna 2017 - 2018, useita palautuspäiviä läpi opintojen

Arviointi 0-5

Kirjallisuus Panelli Ruth (2004). Social Geographies. From Difference to Action. SAGE Publications Ltd., Lontoo.

Opettaja Sara Peltonen

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa.

 

Näytä kaikki kurssit.